Array
(
  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":0,"to_translate":{"da":49,"nl":49,"en":49,"de":49,"it":49,"es":49}}
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_low_stock_amount] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_weight] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_length] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_width] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_height] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_purchase_note] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 17553,15974,16662,17541,15980,17529,14025
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_downloadable_files] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_product_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 3.6.4
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [wcml_sync_hash] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:15:"postmeta_fields";s:32:"f69829a11594a157a4009d7243c619af";}
    )

  [attr_label_translations] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_children] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_alp_processed] => Array
    (
      [0] => 1542970544
    )

  [shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => En størrelse passer alle
    )

  [shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Budget ørepropper
    )

  [shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Indeholder et musikfilter for at opleve højkvalitets lyd
    )

  [shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Brug ørepropper og undgå tinnitus
    )

  [shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Genbrugs ørepropper
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => https://www.youtube.com/embed/h96Zg0OufA8
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 18173
    )

  [_sale_price] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sale_price_dates_from] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sale_price_dates_to] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 15
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 60.00
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 60.00
    )

)

6-Pack Earproof Rockit ørepropper


Nu også tilgængelig, Rockit 6-pakken. Den ene størrelse passer til alle yndlingspakker i en pakke med seks par. At distribuere til dine venner, eller at holde som ekstra ørepropper. Six friends, six beers and 12 protected ears 🙂

Earproof Rockit er en one size fits all ørepropper, der indeholder et membranfilter med en skumhylster, som føles behagelig og lyder fantastisk. Ikke at sammenligne med andre lavpris ørepropper i verden. Fladt svar, ultimativ tætning, klart lydperspektiv og filter 15db.

Kategori:
En størrelse passer alle
Budget ørepropper
Indeholder et musikfilter for at opleve højkvalitets lyd
Brug ørepropper og undgå tinnitus
Genbrugs ørepropper