Array
(
  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_featured] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_visibility] => Array
    (
      [0] => visible
    )

  [_weight] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_width] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_height] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_length] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 44419
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 45518,14025,44443
    )

  [wcml_sync_hash] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:15:"postmeta_fields";s:32:"e5698438fa5e5b28334af2181eaf6894";}
    )

  [_purchase_note] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [attr_label_translations] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_product_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [2] => 1
          [5] => 4
          [1] => 1
          [3] => 1
          [4] => 1
        )

    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 3.75
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_children] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_alp_processed] => Array
    (
      [0] => 1518454584
    )

  [shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => En størrelse passer alle
    )

  [shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Budget ørepropper
    )

  [shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Indeholder et musikfilter for at opleve højkvalitets lyd
    )

  [shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Brug ørepropper og undgå tinnitus
    )

  [shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Genbrugs ørepropper
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 3.75
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 8
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => https://www.youtube.com/embed/h96Zg0OufA8
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 7.7.0
    )

  [_low_stock_amount] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 236
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 12.50
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 12.50
    )

  [_sale_price_dates_from] => Array
    (
      [0] => 1575241200
    )

  [_sale_price_dates_to] => Array
    (
      [0] => 1577919599
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1654020282:5
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => a:5:{i:2;i:1;i:5;i:4;i:1;i:1;i:3;i:1;i:4;i:1;}
    )

)

Earproof Rockit ørepropper

Earproof Rockit er en one size fits all ørepropper, der indeholder et membranfilter med en skumhylster, som føles behagelig og lyder fantastisk. Ikke at sammenligne med andre lavpris ørepropper i verden. Fladt svar, ultimativ tætning, klart lydperspektiv og filter 15db.

Kategori:
En størrelse passer alle
Budget ørepropper
Indeholder et musikfilter for at opleve højkvalitets lyd
Brug ørepropper og undgå tinnitus
Genbrugs ørepropper