Array
(
  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":0,"to_translate":{"da":70,"nl":70,"en":70,"de":70,"it":70,"es":70}}
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 28952
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 3.7.1
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [wcml_sync_hash] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:15:"postmeta_fields";s:32:"89fc9c6fefc810a52b0f6e5ce6fffa53";}
    )

  [attr_label_translations] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_children] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_alp_processed] => Array
    (
      [0] => 1542970509
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 28952
    )

  [_product_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_last_translation_edit_mode] => Array
    (
      [0] => translation-editor
    )

  [_wp_old_slug] => Array
    (
      [0] => pro-filter-silver-10-db-1-filter-kopie
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 41
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

PRO Filter Black 20 db – 1 filter

PRO Black 20db musikfilter fra Earproof indeholder innovativ teknologi, der gør akustisk musik lyd perfekt og filtrerer musikken med 20 decibel. Filtrene har en flad dæmpning og over hele frekvensområdet. Lyden fortsætter med at lyde flot og tydeligt og forvrider ikke. 

Kategori:
✓ Innovative produkter
✓ Bedste komfort
✓ Personlig rådgivning og service
✓ God kvalitet / prisforhold
✓ Brug ørepropper og undgå tinnitus