Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1673525762:5
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 345
    )

  [_visibility] => Array
    (
      [0] => visible
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => outofstock
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 118
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_purchase_note] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_featured] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_weight] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_length] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_width] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_height] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sale_price_dates_from] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sale_price_dates_to] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 6.9.4
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 6
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_min_variation_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_max_variation_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_min_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 427
    )

  [_max_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 427
    )

  [_min_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_max_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_min_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 427
    )

  [_max_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 427
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 60
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_swatch_type_options] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:32:"8ea88bfc30c43e0ad81822d16b16625e";a:4:{s:4:"type";s:7:"default";s:6:"layout";s:7:"default";s:4:"size";s:19:"swatches_image_size";s:10:"attributes";a:2:{s:32:"26f6bd393df766642c4e6215573c6059";a:3:{s:4:"type";s:5:"color";s:5:"color";s:7:"#FFFFFF";s:5:"image";s:1:"0";}s:32:"869867f1f352e9d0b6deeba3a9bed98d";a:3:{s:4:"type";s:5:"color";s:5:"color";s:7:"#FFFFFF";s:5:"image";s:1:"0";}}}}
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":75,"to_translate":{"da":75,"en":75,"de":75,"it":75,"es":75}}
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Earproof ER20 oordoppen

Met de Earproof ER20 oordoppen ben je optimaal beschermd tegen harde muziek zonder verlies van datgene wat je nu juist wel wil horen. Dankzij het speciale geluidsfilter wordt de klank van het omgevingsgeluid en de spraakverstaanbaarheid nauwelijks aangetast. Ideaal dus voor iedereen die van muziek houdt. De Earproof ER20 zijn herbruikbare gehoorbeschermers, je kunt ze keer op keer gebruiken. De sleeve is geschikt voor middelgrote oren.

Handleiding Earproof ER20

 

Categorie:
✓ Innovatieve producten
✓ Beste comfort
✓ Persoonlijk advies & service
✓ Goede prijs / kwaliteit verhouding
✓ Draag oordoppen & voorkom tinnitus