Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1658216083:2
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 2
    )

  [_visibility] => Array
    (
      [0] => visible
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 197
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_purchase_note] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_featured] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_weight] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_length] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_width] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_height] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_product_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 12.50
    )

  [_sale_price_dates_from] => Array
    (
      [0] => 1575241200
    )

  [_sale_price_dates_to] => Array
    (
      [0] => 1577919599
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 12.50
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 6.3.1
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 16661,16208,14024,44424,44430,44436,44442,44448,44454
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 6
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 90
    )

  [_oembed_2338cd321aef3976b754452c990638d0] => Array
    (
      [0] => {{unknown}}
    )

  [shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => One size fits all
    )

  [_shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Budget earplug
    )

  [_shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Contains a musicfilter to experience high quality sound
    )

  [_shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => a:4:{i:1;i:1;i:3;i:1;i:4;i:1;i:5;i:3;}
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 3.75
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 6
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Wear earplugs & prevent tinnitus
    )

  [_shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Reusable earplug
    )

  [_shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 3.75
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 8
    )

  [_low_stock_amount] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => https://www.youtube.com/embed/h96Zg0OufA8
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":96,"to_translate":{"da":96,"en":96,"de":96,"it":96,"es":96}}
    )

  [_oembed_dba0b1e1600bce6d7eee57fdbcf505d5] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_oembed_time_dba0b1e1600bce6d7eee57fdbcf505d5] => Array
    (
      [0] => 1542029023
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 44418
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Earproof Rockit oordoppen

De Earproof Rockit is een one size fits all oordop en bevat een muziekfilter dat omhuld wordt met zachte foam. Daardoor draagt de Earproof Rockit comfortabel en klinkt de muziek fantastisch. De kwaliteit van deze budget oordop is onvergelijkbaar met elke andere oordop in de wereld. Earproof Rockit heeft een vlakke demping, perfecte seal, helder geluid en beschermt je oren met 15dB.

Inclusief handige Earproof container voor aan je sleutelbos.

Categorie:
One size fits all
Budget earplug
Contains a musicfilter to experience high quality sound
Wear earplugs & prevent tinnitus
Reusable earplug